Bán Thỏ Thịt Móc Hàm – Trại Thỏ Củ Chi – 0949 719 719