Thịt Nhím Móc Hàm – Trại Nhím Củ Chi – 0949 719 719

420.000 

Thịt Nhím Móc Hàm – Trại Nhím Củ Chi – 0949 719 719

420.000